facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


การปลูกโต้วเหมี่ยว

การปลูกโต้วเหมี่ยวการปลูกถั่วลันเตาวิธีการปลูถั่วลันเตาวิธีการปลูกโต้วเหมี่ยวเมล็ดโต้วเหมี่ยวเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดโต้เหมี่ยว

 

การปลูกโต้วเหมี่ยว หรือ ถั่วลันเตา

1. ล้างเมล็ดให้สะอาด แช่เมล็ด 2-3ชั่วโมง

การปลูกโต้วเหมี่ยวการปลูกถั่วลันเตาวิธีการปลูถั่วลันเตาวิธีการปลูกโต้วเหมี่ยวเมล็ดโต้วเหมี่ยวเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดโต้เหมี่ยว


2. นำเมล็ดมาผึ่ง 20-24 ชั่วโมง ระหว่างผึ่ง ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆ คลุมเมล็ด คอยกลับเมล็ดบ้าง ระบ่ม ระวังน้ำเน่า

การปลูกโต้วเหมี่ยวการปลูกถั่วลันเตาวิธีการปลูถั่วลันเตาวิธีการปลูกโต้วเหมี่ยวเมล็ดโต้วเหมี่ยวเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดโต้เหมี่ยวการปลูกโต้วเหมี่ยวการปลูกถั่วลันเตาวิธีการปลูถั่วลันเตาวิธีการปลูกโต้วเหมี่ยวเมล็ดโต้วเหมี่ยวเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดโต้เหมี่ยว

3.เมื่อมีรากงอก นำเพาะลงดิน ดูแลเรื่องการรดน้ำ ระวังอย่าให้เฉะ...ไว้ในที่ไม่มีแสง หรือมีแสงรำไร จะกลบ หรือไม่กลบดินก็ได้

การปลูกโต้วเหมี่ยวการปลูกถั่วลันเตาวิธีการปลูถั่วลันเตาวิธีการปลูกโต้วเหมี่ยวเมล็ดโต้วเหมี่ยวเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดโต้เหมี่ยว

การปลูกโต้วเหมี่ยวการปลูกถั่วลันเตาวิธีการปลูถั่วลันเตาวิธีการปลูกโต้วเหมี่ยวเมล็ดโต้วเหมี่ยวเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดโต้เหมี่ยว

4.ดูแลในระยะเวลาประมาณ 8-12วัน สามารถตัดทานได้ และสามารถตัดทานได้2-3รอบ เพียงแค่รดน้ำต่อหลังจากการตัดครั้งแรก

การปลูกโต้วเหมี่ยวการปลูกถั่วลันเตาวิธีการปลูถั่วลันเตาวิธีการปลูกโต้วเหมี่ยวเมล็ดโต้วเหมี่ยวเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดโต้เหมี่ยว

การปลูกโต้วเหมี่ยวการปลูกถั่วลันเตาวิธีการปลูถั่วลันเตาวิธีการปลูกโต้วเหมี่ยวเมล็ดโต้วเหมี่ยวเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดโต้เหมี่ยว

การปลูกโต้วเหมี่ยวการปลูกถั่วลันเตาวิธีการปลูถั่วลันเตาวิธีการปลูกโต้วเหมี่ยวเมล็ดโต้วเหมี่ยวเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดโต้เหมี่ยว

การตัดครั้งที่2

การปลูกโต้วเหมี่ยวการปลูกถั่วลันเตาวิธีการปลูถั่วลันเตาวิธีการปลูกโต้วเหมี่ยวเมล็ดโต้วเหมี่ยวเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดถั่วลันเตาขายเมล็ดโต้เหมี่ยว


หมายเหตุ: แสงจะเป็นตัวควบคุมหนวด หากต้องหารให้มีหนวดเยอะ สามารถปล่อยให้โดนแสงบ้าง หากไม่ชอบหนวด ปิดไม่ให้มีแสง

ใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกผักงอก ถามได้ที่ Facebook: www.facebook.com/h2ohydrogarden นะคะ 

 

Like and follow us on

 

  linefacebook h2ohydrogarden

 
การปลูกผักงอก

การปลูกต้นอ่อนกระเจี๊ยบ
การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
การปลูกงางอก
การปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง
การปลูกต้นอ่อนเมล็ดอัลฟาฟ่า
การปลูกไควาเระ
วิธีการปลูกถั่วงอกแบบง่ายๆในขวดน้ำ
การปลูกข้าวสาลีทานเอง