facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


ข่าวสารต่างๆของคนปลูกไฮโดร

อัพเดดข่าวสาร เรื่องราวของคนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มากมายหลายท่านที่ประสบความสำเร็จมาให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะคะ ปลูกผักเป็นเรื่องง่ายๆที่อาศัยความรักและความใส่ใจเท่านั้นเองค่ะแชร์ประสบการณ์ขายผักตลาดสี่มุมเมือง article

ประสบการณ์ตรงของ คุณออนซอนแกนิค สวนเกษตรลูกอิสาน ซึ่งได้เขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการเป็นพ่อค้าใหม่ที่จะไปขายผักตามตลาดขายส่งใหญ่ๆ หลายแห่ง

ดาราหนุ่มปั้นจั่น ปรมะ กับธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 ดาราหนุ่มปั้นจั่น ปรมะ  สามีแห่งชาติขวัญใจสาว ๆหลายคนกับธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

" พื้นที่ 3 งาน" ก็ปลูกไฮโดรได้

 "พื้นที่น้อย พื้นที่จำกัด " สำหรับผักไฮโดรหรือผักไร้ดิน ไม่มีปัญหา ในการใช้พื้นที่ สิ่งที่ควรคำนึงถึง เรื่องอาหารที่ดี ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จะทำแบบไหนให้ผักปลอดภัยยังคงขายได้

นำชุมชนปลูกผักปลอดสารไร้ดิน..ด้วยวัสดุรีไซเคิล

 ตามกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทางแนวทางถึงการ "เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา" หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี นอกจากทำหน้าทีแล้ว อีกหน้าที่คือช่วยเหลือให้ประชาชนมีสุขภาพ โดยการสอนปลูกผักปลอดสาร

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 งาน สร้างรายได้เกือบ 2.5 หมื่น ต่อเดือน

 ทำโรงงานมาเกือบ 15 ปี สาวโรงงานตัดสินใจลาออก มาปลูกผัก “ไฮโดรโปนิกส์” โดยใช้พื้นที่1 งานสร้างรายได้ 25,000 บาทต่อเดือน

ก่อนหน้า1234ถัดไป
[Go to top]