ReadyPlanet.com
dot
test member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


นำชุมชนปลูกผักปลอดสารไร้ดิน..ด้วยวัสดุรีไซเคิล

 หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี นำชุมชนปลูกผักปลอดสารไร้ดิน ด้วยวัสดุรีไซเคิล แก้แล้ง

    ตามกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทางแนวทางถึงการ "เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา" ดังนั้นทหารผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบแล้ว ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ การทำให้ประชาชนได้มีอาชีพทำกิน ให้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยแล้ว การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ก็เป็นสิ่งสำคัญ
 
หน่วยงานเฉพาะกิจปัตตานี ที่ไดจัดโครงการปลุูกผักปลอดสารพิษไร้ดินขึ้น เนื่องจากรับรู้ถึงปัญหาในพื้นที่ว่า เกษตรกรประสบในการเพาะปลูกพืช ทั้งปัญหาความแห้งแล้ง โรคพืช แมลงศัตรุพืชระบาด น้ำท่วมคุณภาพผลผลิตและที่สำคัญที่สุดปัญหาการใช้สารพิษเพื่อกำจัดแมลง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค และยังประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ลูกไว้กินในครัวเรือน ไม่ต้องหาซื้อ นอกจากนี้ผักที่ปลูกยังปลอดภัยจากสารพิษ 100%
 
 
     หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ได้คิดค้นการปลูกผักไร้ดินปลอดสารพิษ (หรือผักไฮโดรโปนิกส์)  โดยใช้วัสดุรีไซเคิล คือขวดน้ำพลาสติก มาใช้ประโยชน์เพือทกดแทนวัสดุอุปกรณ์สำเร็จรูป ที่วางจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดซึ่งมีราคาแพงได้อย่างดี เนื่องจากการปลูกผักไร้ดินที่มีการผลิตอย่างเต็มรูปแบบจะต้องมีการลงทุนเริ่มแรกค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรไม่สามารถที่จะทำการเพาะปลูกได้ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีจึงทดลองดัดแปลงวัสดุที่ใช้ปลูกโดยใช้จากวัสดุเหลือใช้ หาได้ในพื้นที่ ราคาถูก เช่น ขวดพลาสติก ไม้ไผ่นำมาดัดแปลงใช้ปลุกผักไร้ดิน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการเพาะปลูกได้มาก จะส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปดำเนินการและมีความน่าสนใจที่พาะปลูกเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งอุปกรณ์ปลูกผักไร้ดิน ต่อ1 ชุด สามารถปลูกได้ 90-100 
 
      โดยมีอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ไม้ไผ่ 7 ลำ ๆละ 10 บาท ปั๊มน้ำ ราคา 450 บาท กะละมัง ขนาดใหญ่ 90 บาท ท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้วราคา 50 บาท ข้อต่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว 1 ตัว ราคา 7 บาท ฝาปิด ท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้วราคา 7 บาท กาวประสานท่อ 1 กระป๋องราคา 40 บาท ขวดน้ำพลาสติก ใส่เท่ากับจำนวนวที่จะปลูกผักอะไร ไม่ว่าจะเป็นผักคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักชี บล๊อคโคลี่ เป็นต้น
ขั้นตอนการทำเริ่มจากนำไม่ไผ่มาผูกกันให้เป็นรูปตัวเอ หลังจากนั้นต่อท่อพีวีซีที่เจาะรูระบายน้ำเท่าจำนวนแถวที่มีขวดพลาสติกรองอยู่ เสร็จแล้วต่อท่อน้ำ เพื่อเป็นการดูธาตุอาหารให้หมุนเวียนอยู่ในระบบ เป็นอันเสร็จ ทำรอผักที่นำไปเพาะกล้าแล้วย้ายมาลงในขวดปั๊มน้ำที่วางเป็นชั้นๆ
 
   สำหรับการปลูกผักไร้ดินด้วยวัสดุรีไซเคิล เริ่มจากการเพาะต้นกล้า ในถาดเพาะ ๆ ที่มีขนาด 320 ช่อง หยอดเมล็ด 1-2 เมล็ด นำถาดเพาะประมาณ 4 อัน ซ้อนกัน สามารถนำไปปลูกในแปลงได้ 1,200 ช่อง รดน้ำทุกวัน แล้วใช้ผ้าดำมาคลุมถาดเพาะ เพื่อให้เกิดความชื้นตลอดเวลา แล้วจากนั้นประมาณ 3-4 วัน เล็ดจะมีการงอก ให้เปิดผ้าออก นำไปลอยบนรางเพาะที่ใส่น้ำไว้ เพื่อให้รากต้นกล้ายาวขึ้นอีกประมาณ 1-2 ซม. ให้สังเกตใบเลี้ยงจะมีลักษณะที่แข็งแรงพ้นฟองน้ำประมาณ 1.0-1.5 ซม. ให้ย้ายต้นกล้าลงแผ่นปลูก
 
 
การย้ายต้นกล้า เมื่ออายุประมาณ 7-9 วัน ให้ย้านต้นกล้าปลูกในช่องของแผ่นปลูกมีทั้งหมด 50 ช่องปลูก ให้สอดปลายยอดจากต้นล่างแผ่นโฟม เพื่อให้มีการกระจายของรากได้ดี ในขณะย้ายควรที่ะให้ระดับน้ำบนรางปลูกเต็มอยู่ และควรย้ายกล้าในช่วงเย็น เพราะอากาศไม่ร้อนจะทำให้รากไม่เฉาตาย
ธาตุอาหารหรือค่า PH ที่เหมาะสมของพืชอยู่ที่ 5 - 6.0 ค่า PH ที่ไม่เหมาะสมกับพืชคือ ต่ำกว่า 4 เมื่อนำไปลอยในน้ำที่เป็นที่ร่มให้พืชออกใบประมาณ 3 ใบ จึงทำการเติมสารละลาย AB มีอัตราการเติม 1 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร การดูแลรักษา และการให้สารละลายธาตุอาหาร ถังปุ๋ยมีปริมาณ 700-800 ลิตร แต่ละพืชจะเติมปุ๋ย ดังนี้
 
ผักบุ้ง  AB   อย่างละ 2.0 ลิตร
ผักสลัด  AB   อย่างละ 2.5 ลิตร
ผักคะน้า  AB   อย่างละ 5.0 ลิตร
ผักกาดขาว กวางตุ้ง ฮ่องเต้ AB   อย่างละ 4.5 ลิตร
 
 
 
 
เมื่อครบ 12 วัน เมื่อมีรากยาวปรับระดับที่ ลง-ต่ำ เพิ่มออกซิเจนและควรปรับระดับน้ำในช่วงเย็น และในวันรุ่งขึ้นให้เติมธาตุอาหารเหมือนครั้งก่อน ให้มีค่าความเป็นกรดด่าง PH ซึ่งมีค่าประมาณ 5.5 - 6.5
 
 
           การปลูกผักไร้ดิน เป็นแนวความคิดที่ประหยัดและได้ผลดี จนทำให้ชาวบ้าน จ.ปัตตานี เข้าฝึกอบรม การปลูกพืชไร้ดินปลอดสารพิษ จากศูนย์เฉพาะกิจปัตตานีจำนวนมาก บ้างก็นำไปปลูกเพื่อไว้กินในครอบครัว บ้างก็นำไปปลูกแบบค้าขาย สนใจสอบถามข้อมูล และขอให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติภารกิจได้ที่หน่วยเฉพะกิจปัตตานี
 
 
 
Cr.technologychaoban
 ข่าวสารต่างๆของคนปลูกไฮโดร

หนุ่มวัย 29 หันหลังจากงานประจำ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สร้างรายได้เดือนละ 5 หมื่น
จริงหรือไม่? กินผัก "ไฮโดรโปนิกส์" อาจเสี่ยง "มะเร็ง"?
ผักไฮโดรโปนิกส์ สกลนคร รายได้ดี
เก็บ"ผักบุ้งไฮโดรโปนิกส์" ขายวันจ่ายตรุษจีน กำไรงาม
หนุ่มพะเยาหัวใส ปลูกขึ้นฉ่ายไฮโดร รายได้งาม
นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ปลูกผักไฮโดร
ปลูกผักไฮโดร ปลูกผักทานเอง ปลูกผักไร้ดินช่วงCOVID
นักวิจัย สกสว. พัฒนาสูตรสำเร็จจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคใบจุด
ไฮโดรอินทรีย์ ใครว่าทำไม่ได้
เล่าประสบการณ์มนุษย์เงินเดือน ปลูกผักข้างบ้าน มีพื้นที่จำกัด ขายดีจนปลูกไม่ทัน
ผักสลัดอันตรายจริงหรือ ปุ๋ยเอบีอันตราจริงไหม?
คำแนะนำ 10 ข้อ สำหรับคนที่คิดริเริ่มจะทำสวนครั้งแรก
ง่าย ลงทุนน้อย แปลงผักซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ลูกค้าเข้ามาเก็บผักเอง
ผักไร้ดิน : ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา
"ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ให้โตเร็วด้วยหลอดไฟ LED
แบ่งสวนมะพร้าวทำสวนผัก จนเป็น “รายได้หลักรับ 1.5 - 2 แสนบาทต่อเดือน”
พื้นที่น้อย ใช้แรงงานน้อย สร้างรายได้เดือนละ 30,000
อดีตตากล้องหลงใหลเกษตร เนรมิตเนื้อที่ 100 ตร.ว. ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
แปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า ผักสลัดไร้ดิน ผักปลอดสารพิษ
การทำสวนแบบ Hydroponics ในอนาคต
โรงงานปลูกผัก.. อนาคตใหม่แห่งวงการเกษตร
LED Plant Factory เทรนด์ใหม่การเกษตร
ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม
ปลูกผักขาย นำรายได้เป็นทุนศึกษา 'น้องโต' เมืองคอน
เด็กๆ โรงเรียนบ้านคลองแขยง เพาะต้นอ่อนทานตะวันสร้างรายได้
เทคนิคการเพาะเมล็ดผัก | ให้งอกเร็วสุดใน1วัน สามารถใช้ได้กับเมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิด!!
เกษตรกรห้ามพลาด!! เผยวิธีทำ "โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ราคาประหยัด
ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน แบบคอนโดฯไว้ข้างบ้าน
วิธีส่งผัก-ผลไม้ ไปขายในห้างสรรพสินค้า
มาตรฐานและการขอใบรับรองผักปลอดสาร
แนะนำ! 3 อาชีพเกษตร ที่เหมาะกับคนพิการ สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือน
การทำรางปลูกผักไฮโดรเองที่บ้าน
เปิดเวทีถกสารตกค้างใน“ผักไฮโดรฯ” มั่นใจค่า“ไนเตรท”เทียบมาตรฐานอียู
จากคนไม่มีความรู้กลับรวย "ด้วยเกษตร"
ม.อ. จัดการปัญหา โรครากเน่า สำหรับการปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ สำเร็จ
รมว.วิทย์ เยี่ยมชม "โรงงานผลิตพืช" ที่ญี่ปุ่น
วัย 25 กำเงิน 2,000 บาท ปลูกผักสลัด สร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพตื่นตาตื่นใจ บุกตลาดคนเมือง ทะยานสู่รายได้เดือนละล้าน
แชร์ประสบการณ์ขายผักตลาดสี่มุมเมือง
‘พาณิชย์’จีบเว็บไซต์ขายสินค้าระดับโลก อาลีบาบา, เจดี.คอม ดันสินค้าเกษตรไทยไปขายบนเว็บ
ดาราหนุ่มปั้นจั่น ปรมะ กับธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
" พื้นที่ 3 งาน" ก็ปลูกไฮโดรได้
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 งาน สร้างรายได้เกือบ 2.5 หมื่น ต่อเดือน
"ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์" ผักอนคตไกล.. คนยังนิยม
พื้นที่ไม่ใช่ปัญหา 50 ตรม.ปลูกเมล่อนบดาดฟ้า
ผักไฮโดรโปนิกส์และแปลงปลอดสารฝีมือเด็กเก่งโรงเรียนบ้านวนาหลวง
ครอบครัวไทลื้อสู้ชีวิต ทิ้งงานลูกจ้างกลับบ้านเกิดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แห่งแรกของตำบล
ไม่ง้อสวนใหญ่เปลี่ยนทาวเฮาส์เป็นสวนเมล่อนไฮโดร
หลังจากไม่ประสบความสำเร็จจากการทำงานต่างประเทศ ม่ายสาวหันมาปลูกคื่นฉ่ายไฮโดรเป็นอาชีพ
ส่องความสำเร็จโรงเรียนห่างไกล ที่มีความมั่นคงทางอาหารที่สุดแห่งหนึ่งของไทย
สวนผักคอนโด เกษตรกรรมของคนเมือง
พลิกวิกฤติ! เกษตรกรหันปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้ต่อเดือนกว่าหมื่น
ฟาร์มขนาดย่อมในซูเปอร์มาร์เก็ต
เกษตรกรภาคใต้ ไอเดียเฉียบ ปลูก “ขึ้นฉ่ายไฮโดรฯ” ส่งเทสโก้ โลตัส
เคล็ดลับในการทำการเกษตรให้สำเร็จ
ปลูกผักขายดีกว่า!!ไม่สนงานออฟฟิศ ปลูกผักไฮโดรฯ เป็นนายตัวเอง รายรับ3 หมื่น/เดือน
รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทำเองง่ายนิดเดียว
ปลูกแตงกวาญี่ปุ่น “ไร้ดิน” ในกระสอบ รายได้งาม
พลิกชีวิต!! โชเฟอร์ขับตุ๊กตุ๊กเมืองสงขลาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จนประสบความสำเร็จ