ReadyPlanet.com
dot
test member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


ผักไร้ดิน : ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

       โรงเรียนบ้านบ่อหิน ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านบ่อหิน อำเภอละงู   จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีระยะทางห่างจากจังหวัดสตูล ประมาณ 56 กิโลเมตร

    โรงเรียนแห่งนี้ ได้นำการปลูกผักไร้ดิน (ไฮโดโปนิกส์) เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติอย่างครบวงจร และมีคุณธรรม เริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูก กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การนำผักชนิดต่างๆ เข้าสู่ตลาด การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ซึ่งส่งถึงทักษะอาชีพที่นักเรียนสามารถนำไปหาเลี้ยงครอบครัวได้ในโอกาสต่อไป

 

 

              ครูรัฐกรณ์ บุญแก้วสุข ครูผู้สอนผักไร้ดิน ในสาระเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา เล่าว่า   ผักไร้ดิน (ไฮโดโปนิกส์) ที่โรงเรียนบ้านบ่อหิน จะปลูก 2 แบบ ด้วยกันคือ

 

 

              แบบที่ 1   ปลูกในสารละลายที่ระบบน้ำ หมุนเวียนผ่านท่อพีวีซี วิธีนี้ต้นทุนสูง เพราะต้นทุนท่อพีวีซีค่อนข้างสูง

     แบบที่ ปลูกในสารละลายแบบน้ำนิ่ง. วิธีนี้ต้นทุนต่ำ   เพราะได้ประยูกต์ใช้ลังโฟมบรรจุองุ่น และพื้นผ้าพลาสติก เป็นอุปกรณ์ในการปลูก

     ในช่วงเริ่มต้นการปลูกจะไม่มีการกางมุ้งให้ผัก   ต่อมาจึงเริ่มกางมุ้ง    เพราะต้องการให้นักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างผักที่ปลูกแบบกางมุ้ง กับผักที่ปลูกแบบไม่กางมุ้ง นักเรียนพบว่าแมลงและหนอนจะมาคอยกัดกินใบแปลงผักที่ไม่กางมุ้ง เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และไม่มีมุ้งคอยป้องกันนั่นเอง

 

 

              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบ่อหิน ปลูกผักไร้ดิน ทั้งหมด 7 แปลง ไว้ข้าง ๆ โรงอาหาร ผักที่ปลูกส่วนใหญ่เน้นผักที่เป็นความต้องการของตลาดในชุมชน เช่น ผักกาด ผักกวางตุ้ง ผักสลัด เป็นต้น จัดจำหน่าย กิโลกรัมละ 60 บาท ตามราคาตลาด หรือหากแบ่งบรรจุถุง จะจำหน่ายในราคาถุงละ 20 บาท 

 

              ผักที่ได้ส่วนใหญ่นำส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนรับประทานผักปลอดสารพิษ 100% ซึ่งนักเรียนชอบรับประทานมาก    เพราะ มีความกรอบ และหวาน และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว     ผักอีกส่วนหนึ่งนำออกจัดจำหน่ายแก่ชุมชน เพื่อเป็นรายได้แก่สถานศึกษาและแบ่งปันให้นักเรียน. ขณะนี้ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนบ่อหินและผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่ร้องขอ

 

              ครูรัฐกรณ์. เล่าต่อว่า การเรียนรู้เรื่องผักไร้ดิน จึงเป็นการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะจะมีสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อฝึกนักเรียนให้รู้จักคิด รู้จักคำนวณ   รู้จักสังเกต   วิเคราะห์   และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   ซึ่งเป็นทักษะที่การศึกษากำลังบ่มเพาะให้เกิดกับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในอนาคต กำลังคิดให้นักเรียนทดลองใช้น้ำหมักจากเศษผัก หรือเศษผลไม้ มาเป็นปุ๋ยให้กับผักไร้ดินในแปลงปลูกแบบน้ำนิ่ง   ซึ่งเป็นการเรียนรู้ใหม่ในการปลูกผักไร้ดิน

              ด้านนายอรรถไกร จิตหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน กล่าวว่า การปลูกผักไร้ดิน (ไฮโดโปนิกส์) เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนใช้การบูรณาการโครงการ/นโยบาย การศึกษาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 1 อาชีพ รวมถึงใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   สู่การสร้างทักษะอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน และการขยายผลสู่ชุมชน    จึงเป็นการตอบโจทย์นโยบายการศึกษาในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาในขณะนี้ 

 

             ขณะที่ เด็กหญิงณัฐณิชา ปาละสัน. บอกว่า. การปลูกผักไร้ดิน นอกจากได้เรียนรู้และสามารถปลูกได้เองแล้ว ยังทำให้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 200 -300 บาท สามารถนำไปช่วยเหลือครอบครัวและเก็บเป็นทุนการศึกษาในอนาคตอีกด้วย


 

ขอบคุข้อมูล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

                     www.sesao.go.th
ข่าวสารต่างๆของคนปลูกไฮโดร

หนุ่มวัย 29 หันหลังจากงานประจำ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สร้างรายได้เดือนละ 5 หมื่น
จริงหรือไม่? กินผัก "ไฮโดรโปนิกส์" อาจเสี่ยง "มะเร็ง"?
ผักไฮโดรโปนิกส์ สกลนคร รายได้ดี
เก็บ"ผักบุ้งไฮโดรโปนิกส์" ขายวันจ่ายตรุษจีน กำไรงาม
หนุ่มพะเยาหัวใส ปลูกขึ้นฉ่ายไฮโดร รายได้งาม
นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ปลูกผักไฮโดร
ปลูกผักไฮโดร ปลูกผักทานเอง ปลูกผักไร้ดินช่วงCOVID
นักวิจัย สกสว. พัฒนาสูตรสำเร็จจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคใบจุด
ไฮโดรอินทรีย์ ใครว่าทำไม่ได้
เล่าประสบการณ์มนุษย์เงินเดือน ปลูกผักข้างบ้าน มีพื้นที่จำกัด ขายดีจนปลูกไม่ทัน
ผักสลัดอันตรายจริงหรือ ปุ๋ยเอบีอันตราจริงไหม?
คำแนะนำ 10 ข้อ สำหรับคนที่คิดริเริ่มจะทำสวนครั้งแรก
ง่าย ลงทุนน้อย แปลงผักซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ลูกค้าเข้ามาเก็บผักเอง
"ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ให้โตเร็วด้วยหลอดไฟ LED
แบ่งสวนมะพร้าวทำสวนผัก จนเป็น “รายได้หลักรับ 1.5 - 2 แสนบาทต่อเดือน”
พื้นที่น้อย ใช้แรงงานน้อย สร้างรายได้เดือนละ 30,000
อดีตตากล้องหลงใหลเกษตร เนรมิตเนื้อที่ 100 ตร.ว. ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
แปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า ผักสลัดไร้ดิน ผักปลอดสารพิษ
การทำสวนแบบ Hydroponics ในอนาคต
โรงงานปลูกผัก.. อนาคตใหม่แห่งวงการเกษตร
LED Plant Factory เทรนด์ใหม่การเกษตร
ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม
ปลูกผักขาย นำรายได้เป็นทุนศึกษา 'น้องโต' เมืองคอน
เด็กๆ โรงเรียนบ้านคลองแขยง เพาะต้นอ่อนทานตะวันสร้างรายได้
เทคนิคการเพาะเมล็ดผัก | ให้งอกเร็วสุดใน1วัน สามารถใช้ได้กับเมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิด!!
เกษตรกรห้ามพลาด!! เผยวิธีทำ "โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ราคาประหยัด
ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน แบบคอนโดฯไว้ข้างบ้าน
วิธีส่งผัก-ผลไม้ ไปขายในห้างสรรพสินค้า
มาตรฐานและการขอใบรับรองผักปลอดสาร
แนะนำ! 3 อาชีพเกษตร ที่เหมาะกับคนพิการ สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือน
การทำรางปลูกผักไฮโดรเองที่บ้าน
เปิดเวทีถกสารตกค้างใน“ผักไฮโดรฯ” มั่นใจค่า“ไนเตรท”เทียบมาตรฐานอียู
จากคนไม่มีความรู้กลับรวย "ด้วยเกษตร"
ม.อ. จัดการปัญหา โรครากเน่า สำหรับการปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ สำเร็จ
รมว.วิทย์ เยี่ยมชม "โรงงานผลิตพืช" ที่ญี่ปุ่น
วัย 25 กำเงิน 2,000 บาท ปลูกผักสลัด สร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพตื่นตาตื่นใจ บุกตลาดคนเมือง ทะยานสู่รายได้เดือนละล้าน
แชร์ประสบการณ์ขายผักตลาดสี่มุมเมือง
‘พาณิชย์’จีบเว็บไซต์ขายสินค้าระดับโลก อาลีบาบา, เจดี.คอม ดันสินค้าเกษตรไทยไปขายบนเว็บ
ดาราหนุ่มปั้นจั่น ปรมะ กับธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
" พื้นที่ 3 งาน" ก็ปลูกไฮโดรได้
นำชุมชนปลูกผักปลอดสารไร้ดิน..ด้วยวัสดุรีไซเคิล
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 งาน สร้างรายได้เกือบ 2.5 หมื่น ต่อเดือน
"ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์" ผักอนคตไกล.. คนยังนิยม
พื้นที่ไม่ใช่ปัญหา 50 ตรม.ปลูกเมล่อนบดาดฟ้า
ผักไฮโดรโปนิกส์และแปลงปลอดสารฝีมือเด็กเก่งโรงเรียนบ้านวนาหลวง
ครอบครัวไทลื้อสู้ชีวิต ทิ้งงานลูกจ้างกลับบ้านเกิดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แห่งแรกของตำบล
ไม่ง้อสวนใหญ่เปลี่ยนทาวเฮาส์เป็นสวนเมล่อนไฮโดร
หลังจากไม่ประสบความสำเร็จจากการทำงานต่างประเทศ ม่ายสาวหันมาปลูกคื่นฉ่ายไฮโดรเป็นอาชีพ
ส่องความสำเร็จโรงเรียนห่างไกล ที่มีความมั่นคงทางอาหารที่สุดแห่งหนึ่งของไทย
สวนผักคอนโด เกษตรกรรมของคนเมือง
พลิกวิกฤติ! เกษตรกรหันปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้ต่อเดือนกว่าหมื่น
ฟาร์มขนาดย่อมในซูเปอร์มาร์เก็ต
เกษตรกรภาคใต้ ไอเดียเฉียบ ปลูก “ขึ้นฉ่ายไฮโดรฯ” ส่งเทสโก้ โลตัส
เคล็ดลับในการทำการเกษตรให้สำเร็จ
ปลูกผักขายดีกว่า!!ไม่สนงานออฟฟิศ ปลูกผักไฮโดรฯ เป็นนายตัวเอง รายรับ3 หมื่น/เดือน
รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทำเองง่ายนิดเดียว
ปลูกแตงกวาญี่ปุ่น “ไร้ดิน” ในกระสอบ รายได้งาม
พลิกชีวิต!! โชเฟอร์ขับตุ๊กตุ๊กเมืองสงขลาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จนประสบความสำเร็จ