ReadyPlanet.com
dot
test member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


พลิกวิกฤติ! เกษตรกรหันปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้ต่อเดือนกว่าหมื่น

พลิกวิกฤติ! เกษตรกรหันปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้ต่อเดือนกว่าหมื่น

เกษตรกร จ.กำแพงเพชร หันทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้ต่อเดือนกว่าหมื่นบาท โดยเฉพาะผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ เหตุกระแสความนิยมบริโภคอาสุขภาพ หันใส่ใจสุขภาพอนามัยของตนเองมากขึ้น...

ปลูกผักไฮโดร อาชีพ ฟาร์มผักไฮโดร ทำฟาร์มผัก วิธีการปลูกผักไฮโดร พืชไร้ดิน ผักปรอดสาร ปลอดสาร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สวนผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ ซึ่งทำเป็นสวนผักปลอดสารพิษในบ้านพักเพื่อไว้กินเอง และจำหน่ายสร้างรายได้งามเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสุขสบาย “K&E gardens (สวนในบ้าน)” หมู่ที่ 6 บ้านปางเหนือ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เกษตรกรชาวนาชาวไร่ที่ผันเปลี่ยนอาชีพมาปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการทำเกษตรผสมผสาน ซึ่งจุดเด่นของที่สวนแห่งนี้ คือปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พร้อมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้ผู้ที่สนใจ และหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานการเพาะเมล็ดปลูก พร้อมให้คำแนะนำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ และเกษตรพอเพียง

ปลูกผักไฮโดร อาชีพ ฟาร์มผักไฮโดร ทำฟาร์มผัก วิธีการปลูกผักไฮโดร พืชไร้ดิน ผักปรอดสาร ปลอดสาร

นางกาญจนา เอวิสตัน อายุ 31 ปี เกษตรกร เล่าว่า เดิมครอบครัวตนเป็นชาวนาข้าว ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านบ้านปางเหนือ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร และเปลี่ยนมาทำไร่มันสำปะหลังหลายปี มีในบางช่วงฤดู ฝนก็ไม่ตกตามกำหนดเวลา ไม่มีรายได้แน่นอนคงลำบาก ประกอบกับภูมิลำเนา ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ล้อมรอบด้วยขุนเขา และมีแหล่งน้ำด้านหลังบ้านเป็นลำห้วยสายใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงตลอดปี น่าจะได้ใช้ประโยชน์สำหรับการเพาะปลูกได้ตลอดปี จึงมีความคิดหาทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่มาทดแทนอาชีพเดิม โดยเลือกอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องซื้อผักจากตลาดมากิน ซึ่ง นายไรยอัน เอวิสตัน อายุ 34 ปี สามีชาวออสเตรเลีย มีความรู้เรื่อง ผักไฮโดรโปนิกส์ จึงคิดที่จะทำเกษตรผสมผสาน กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ ผักที่ปลูกมีหลายชนิด เช่น ผักเรดโอ๊ค ผักกรีนโอ๊ค ผักบัตเตอร์เฮด ผักบุ้ง กวางตุ้ง รวมทั้งผักอื่นๆ เหลือจากกินก็ไว้ขาย รวมทั้งเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้เป็นปุ๋ย และทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง นอกจากนี้ ยังทำเป็นเกษตรอินทรีย์ผสมผสานกับสวนผักไฮโดรโปนิกส์ ใช้เทคโนโลยี แบบ NET (Nutrient Film Technique) คือการปลูกแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางๆ เหมือนกับแผ่นฟิล์มบนรางปลูกอย่างต่อเนื่องมาช่วยในการทำเกษตร

ปลูกผักไฮโดร อาชีพ ฟาร์มผักไฮโดร ทำฟาร์มผัก วิธีการปลูกผักไฮโดร พืชไร้ดิน ผักปรอดสาร ปลอดสาร

ทั้งนี้ ยังมีการเลี้ยงปลาในบ่อน้ำ เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ นำมาดำเนินการในพื้นที่เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับครอบครัว พร้อมปลูกพืชต้นทานตะวัน ผลไม้ผสมผสานกันในพื้นที่ ทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีผลกระทบจากการใช้สารเคมี สุขภาพจิตใจเบิกบาน มีความสุขจากการได้ทำงานที่ตนรัก สมาชิกในครอบครัวได้ช่วยเหลือกันทำงาน เกิดความเข้าใจกัน ครอบครัวมีรายได้ประมาณ 6 หมื่นบาทต่อเดือน และกว่า 7 แสนบาทต่อปี จากการขายผักปลอดสารพิษ และอื่นๆ ในสวน มีเงินเก็บออมสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผืนป่า สายน้ำ และชุมชนได้อย่างสมดุล

ปลูกผักไฮโดร อาชีพ ฟาร์มผักไฮโดร ทำฟาร์มผัก วิธีการปลูกผักไฮโดร พืชไร้ดิน ผักปรอดสาร ปลอดสาร

ปลูกผักไฮโดร อาชีพ ฟาร์มผักไฮโดร ทำฟาร์มผัก วิธีการปลูกผักไฮโดร พืชไร้ดิน ผักปรอดสาร ปลอดสาร

นางกาญจนา กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน “สวนในบ้าน” ได้เปิดเป็นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกับทุกคนที่สนใจ ให้ความรู้การปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ และสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ การเลี้ยงไส้เดือน ให้ชาวบ้านได้ดูเป็นตัวอย่างอีกด้วย ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานสำหรับผู้สนใจกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ และศึกษาดูงานสำหรับผู้สนใจกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ และมาซื้อผักปลอดสารพิษไปรับประทานที่บ้าน

สำหรับ การดำเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกรรายนี้ สะท้อนวิถีชีวิต เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ เกิดผลสำเร็จที่สัมผัสได้จริง เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดยเฉพาะพืชน้ำน้อยในการเพาะปลูกในยามฝนแล้ง น้ำแห้งขอด แต่ที่นี่ได้ทำบ่อกักเก็บน้ำ ซึ่งเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และที่สำคัญกิจกรรมของเกษตรกรสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้ประโยชน์จากปลายน้ำ สายน้ำไม่ถูกปนเปื้อนจากสารพิษด้วย

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากไทยรัฐออนไลน์

 ข่าวสารต่างๆของคนปลูกไฮโดร

หนุ่มวัย 29 หันหลังจากงานประจำ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สร้างรายได้เดือนละ 5 หมื่น
จริงหรือไม่? กินผัก "ไฮโดรโปนิกส์" อาจเสี่ยง "มะเร็ง"?
ผักไฮโดรโปนิกส์ สกลนคร รายได้ดี
เก็บ"ผักบุ้งไฮโดรโปนิกส์" ขายวันจ่ายตรุษจีน กำไรงาม
หนุ่มพะเยาหัวใส ปลูกขึ้นฉ่ายไฮโดร รายได้งาม
นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ปลูกผักไฮโดร
ปลูกผักไฮโดร ปลูกผักทานเอง ปลูกผักไร้ดินช่วงCOVID
นักวิจัย สกสว. พัฒนาสูตรสำเร็จจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคใบจุด
ไฮโดรอินทรีย์ ใครว่าทำไม่ได้
เล่าประสบการณ์มนุษย์เงินเดือน ปลูกผักข้างบ้าน มีพื้นที่จำกัด ขายดีจนปลูกไม่ทัน
ผักสลัดอันตรายจริงหรือ ปุ๋ยเอบีอันตราจริงไหม?
คำแนะนำ 10 ข้อ สำหรับคนที่คิดริเริ่มจะทำสวนครั้งแรก
ง่าย ลงทุนน้อย แปลงผักซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ลูกค้าเข้ามาเก็บผักเอง
ผักไร้ดิน : ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา
"ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ให้โตเร็วด้วยหลอดไฟ LED
แบ่งสวนมะพร้าวทำสวนผัก จนเป็น “รายได้หลักรับ 1.5 - 2 แสนบาทต่อเดือน”
พื้นที่น้อย ใช้แรงงานน้อย สร้างรายได้เดือนละ 30,000
อดีตตากล้องหลงใหลเกษตร เนรมิตเนื้อที่ 100 ตร.ว. ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
แปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า ผักสลัดไร้ดิน ผักปลอดสารพิษ
การทำสวนแบบ Hydroponics ในอนาคต
โรงงานปลูกผัก.. อนาคตใหม่แห่งวงการเกษตร
LED Plant Factory เทรนด์ใหม่การเกษตร
ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม
ปลูกผักขาย นำรายได้เป็นทุนศึกษา 'น้องโต' เมืองคอน
เด็กๆ โรงเรียนบ้านคลองแขยง เพาะต้นอ่อนทานตะวันสร้างรายได้
เทคนิคการเพาะเมล็ดผัก | ให้งอกเร็วสุดใน1วัน สามารถใช้ได้กับเมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิด!!
เกษตรกรห้ามพลาด!! เผยวิธีทำ "โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ราคาประหยัด
ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน แบบคอนโดฯไว้ข้างบ้าน
วิธีส่งผัก-ผลไม้ ไปขายในห้างสรรพสินค้า
มาตรฐานและการขอใบรับรองผักปลอดสาร
แนะนำ! 3 อาชีพเกษตร ที่เหมาะกับคนพิการ สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือน
การทำรางปลูกผักไฮโดรเองที่บ้าน
เปิดเวทีถกสารตกค้างใน“ผักไฮโดรฯ” มั่นใจค่า“ไนเตรท”เทียบมาตรฐานอียู
จากคนไม่มีความรู้กลับรวย "ด้วยเกษตร"
ม.อ. จัดการปัญหา โรครากเน่า สำหรับการปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ สำเร็จ
รมว.วิทย์ เยี่ยมชม "โรงงานผลิตพืช" ที่ญี่ปุ่น
วัย 25 กำเงิน 2,000 บาท ปลูกผักสลัด สร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพตื่นตาตื่นใจ บุกตลาดคนเมือง ทะยานสู่รายได้เดือนละล้าน
แชร์ประสบการณ์ขายผักตลาดสี่มุมเมือง
‘พาณิชย์’จีบเว็บไซต์ขายสินค้าระดับโลก อาลีบาบา, เจดี.คอม ดันสินค้าเกษตรไทยไปขายบนเว็บ
ดาราหนุ่มปั้นจั่น ปรมะ กับธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
" พื้นที่ 3 งาน" ก็ปลูกไฮโดรได้
นำชุมชนปลูกผักปลอดสารไร้ดิน..ด้วยวัสดุรีไซเคิล
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 งาน สร้างรายได้เกือบ 2.5 หมื่น ต่อเดือน
"ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์" ผักอนคตไกล.. คนยังนิยม
พื้นที่ไม่ใช่ปัญหา 50 ตรม.ปลูกเมล่อนบดาดฟ้า
ผักไฮโดรโปนิกส์และแปลงปลอดสารฝีมือเด็กเก่งโรงเรียนบ้านวนาหลวง
ครอบครัวไทลื้อสู้ชีวิต ทิ้งงานลูกจ้างกลับบ้านเกิดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แห่งแรกของตำบล
ไม่ง้อสวนใหญ่เปลี่ยนทาวเฮาส์เป็นสวนเมล่อนไฮโดร
หลังจากไม่ประสบความสำเร็จจากการทำงานต่างประเทศ ม่ายสาวหันมาปลูกคื่นฉ่ายไฮโดรเป็นอาชีพ
ส่องความสำเร็จโรงเรียนห่างไกล ที่มีความมั่นคงทางอาหารที่สุดแห่งหนึ่งของไทย
สวนผักคอนโด เกษตรกรรมของคนเมือง
ฟาร์มขนาดย่อมในซูเปอร์มาร์เก็ต
เกษตรกรภาคใต้ ไอเดียเฉียบ ปลูก “ขึ้นฉ่ายไฮโดรฯ” ส่งเทสโก้ โลตัส
เคล็ดลับในการทำการเกษตรให้สำเร็จ
ปลูกผักขายดีกว่า!!ไม่สนงานออฟฟิศ ปลูกผักไฮโดรฯ เป็นนายตัวเอง รายรับ3 หมื่น/เดือน
รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทำเองง่ายนิดเดียว
ปลูกแตงกวาญี่ปุ่น “ไร้ดิน” ในกระสอบ รายได้งาม
พลิกชีวิต!! โชเฟอร์ขับตุ๊กตุ๊กเมืองสงขลาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จนประสบความสำเร็จ