ReadyPlanet.com
dot
test member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


ม.อ. จัดการปัญหา โรครากเน่า สำหรับการปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ สำเร็จ

ม.อ. จัดการปัญหา โรครากเน่า สำหรับการปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ สำเร็จ

รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยผลสำเร็จในการแก้ปัญหา โรครากเน่า และใบจุด สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยนำประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืชเข้ามาทดแทนการใช้สารเคมี และได้พัฒนาชีวภัณฑ์ที่มีรูปแบบการใช้งานง่าย ด้วยชีวภัณฑ์ ผงแกรนูล บาซิลลัส ซับทิลิส ที่ใช้ง่าย สะดวก เก็บไว้ใช้ได้นาน ไม่เป็นพิษต่อคนและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลสำเร็จ

โรครากเนา ใบจุด ผักไฮโดร ผักไฮโดรโปนิกส์ โรคที่ผบบ่อย รากเน่า ใบจุด ผักสลัด

ปัจจุบัน กระแสความนิยมในการปลูกผักไร้ดินหรือปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์ ได้รับความนิยมมาก แต่ผู้ปลูกหรือผู้ลงทุน ก็มักท้อถอยด้วยปัญหา โรครากเน่า และโรคใบจุด ทำให้ผู้ปลูกขาดทุน การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แม้ระบบน้ำจะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการครบ แต่ในช่วงหน้าร้อนต่อหน้าฝน รากพืชจะไม่สามารถดูดสารอาหารได้เต็มที่ เนื่องจากมีเชื้อรา 2 ชนิดจะเติบโตได้ดี และเป็นเชื้อราที่มักจะเกิดขึ้นกับการปลูกพืชชนิดซ้ำๆหลายครั้ง และชอบไปเกาะอิงอาศัยอยู่กับรากพืช ไปเกาะปกคลุมรากพืช จนรากพืชไม่สามารถดูดอาหารได้ ทำให้พืชขาดสารอาหารแสดงอาการเป็นโรครากเน่า ใบจุด


ความรู้ในการแก้ปัญหาโรครากเน่า สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นี้ ได้ พัฒนามาจากการแก้ปัญหาโรคกาบใบแห้งในข้าวได้สำเร็จมาก่อน เริ่มจาก รศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี และรศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ได้แก้ปัญหาแก้ปัญหาโรคกาบใบแห้งในข้าว โดยคัดเลือกเชื้อมาจากพื้นที่นา และพัฒนาเชื้อบาซิลลัส เมกะทีเรียม พัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ในรูปผงแกรนูล (granulation) คือมีลักษณะเป็นเกล็ดที่สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 2 ปี ใช้แก้ปัญหาโรคกาบใบแห้งในข้าวได้สำเร็จ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการวิจัยต่อยอดมาแก้ปัญหาโรครากเน่า สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์


วิธีใช้แก้ปัญหา โรคกาบใบแห้งในข้าว ให้เกษตรกรนำผงแกรนูล 1 ซอง (20 กรัม) ผสมน้ำสะอาด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง เพื่อทำเป็นชีวภัณฑ์ขยายก่อนนำไปใช้ประโยชน์ เริ่มจากการใช้แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว (อัตราส่วน ชีวภัณฑ์ขยาย 1 ลิตร : เมล็ดข้าว 4 กิโลกรัม) ส่วนการใช้ฉีดพ่นป้องกันโรคในแปลงนาจะใช้ชีวภัณฑ์ 200 กรัม นำไปผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นแปลงนาข้าวในช่วงเวลาเย็น ทุกๆ 7-15 วัน จะช่วยควบคุมการระบาดของโรคได้)


รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู และทีมงาน พบว่า แบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทิลิส สามารถกำจัดเชื้อราก่อเกิดโรครากเน่า ใบจุด แต่ถ้าเชื้อตัวนี้ ถ้าเก็บเป็นเชื้อสดจะมีอายุอยู่ได้แค่ 7 วันเท่านั้น เพื่อให้เชื้อมีอายุยืดยาว เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย ทีมวิจัยจึงนำเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มาผ่านกระบวนการแปรรูปให้เป็นสารชีวภัณฑ์ผงแกรนูล เพิ่มสารในทางเภสัชกรรมมาผสมเติมเข้าไป เลยสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องปกติได้นานถึง 2 ปี

“โรคพืชต่างๆ สามารถเกิดได้ทั้งในระบบรากและใบ ซึ่งการศึกษาการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ทำได้ง่ายกว่าการปลูกในดิน เพราะสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบรากได้ชัดเจนกว่า โดยในระยะแรกเริ่มจากเรื่องโรครากเน่า โดยการคัดเลือกเชื้อในระยะแรกจะต้องมีการใส่เชื้อโรคลงในระบบปลูก จนสามารถคัดเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์บาซิลัส ซับทิลิส (Basillus subtilis (BS) ที่ยับยั้งเชื้อรากลุ่มพิชเซียม (Pytium spp.) ที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่า ซึ่งในระหว่างศึกษาโรครากเน่า ก็พบปัญหาโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อราอัลเทอร์นาเรีย (Alternaria spp.) ซึ่งผลปรากฏว่าเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์บาซิลัส ซับทิลิส สามารถควบคุมได้ทั้งโรครากเน่าและใบจุด จึงได้พัฒนาเชื้อดังกล่าวโดยอาศัยองค์ความรู้เดิมจากการผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันโรคข้าว ควบคู่กับการใช้เชื้อบิวเวอร์เรียในการกำจัดแมลงศัตรู เช่น หนอน ทำให้ผักที่ปลูกปลอดภัยจากสารเคมีป้องกันศัตรูพืช” รศ.ดร.อัจฉรา กล่าว

โรครากเน่า โรคผักไฮโดร รากเน่า ใบจุด ผักสลัด ผักไฮโดรโปนิกส์ โรค ที่พบบ่อย รากเน่า วิธีแก้ไข

“การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์มีข้อดี เราสามารถยกถาดโฟมเพื่อดูรากพืชได้ ถ้ารากสีขาวแสดงว่าพืชแข็งแรง แต่ถ้ารากพืชเริ่มมีสีน้ำตาล นั่นแสดงว่าเริ่มจะเป็นโรครากเน่า สามารถนำชีวภัณฑ์ผลแกรนูลมาใช้แก้ปัญหาได้ทันที”

โรครากเน่า โรคผักไฮโดร รากเน่า ใบจุด ผักสลัด ผักไฮโดรโปนิกส์ โรค ที่พบบ่อย รากเน่า วิธีแก้ไข

สำหรับชีวภัณฑ์ ผงแกรนูล บาซิลลัส ซับทิลิส ที่พัฒนาขึ้นมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 19 เดือน-2 ปี ทางด้านวิธีการใช้งานในระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นก็ไม่ยุ่งยาก โดยสามารถใช้ได้ 2 วิธี คือ นำไปใช้ทันทีหรือขยายเชื้อก่อนใช้ เริ่มจาก การขยายเชื้อก่อนนำไปใช้ หรือที่เรียกว่า ชีวภัณฑ์ขยาย คือ นำชีวภัณฑ์ในลักษณะเกล็ด หรือที่เรียกว่าเป็นผงแกรนูล จำนวน 1 ซอง (20 กรัม) ผสมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วหรือน้ำสะอาด 1 ลิตร นำมาผสมให้เข้ากันและเลี้ยงทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง วิธีใช้ เพื่อป้องกันการเกิดโรค ให้ใส่เชื้อชีวภัณฑ์ขยายลงในระบบน้ำ ในอัตราส่วนชีวภัณฑ์ขยาย 1 ลิตร : สารละลายในระบบปลูก 100 ลิตร (ชีวภัณฑ์แบบทันที อัตราส่วน 20 กรัม : น้ำ 100 ลิตร) และหากเกิดอาการโรคใบจุด ให้นำชีวภัณฑ์ 80 กรัม หรือชีวภัณฑ์ขยาย 200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใบทุกๆ 3-7 วัน (ประมาณ 3-4 รอบ) หรือพบอาการ โรครากเน่า ใช้ชีวภัณฑ์ 20 กรัม หรือชีวภัณฑ์ขยาย 1 : สารละลายในระบบปลูก 100 ลิตร ใส่ในระบบปลูกทุกๆ 7 วัน ซึ่งการใช้ชีวภัณฑ์ดังกล่าวนอกจากจะให้ผลดีด้านการควบคุมและป้องกันโรคพืชแล้ว ยังช่วยให้ระบบรากของพืชแข็งแรงมีการเจริญเติบโตดี

โรครากเน่า โรคผักไฮโดร รากเน่า ใบจุด ผักสลัด ผักไฮโดรโปนิกส์ โรค ที่พบบ่อย รากเน่า วิธีแก้ไข

หากท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร.0-7428-6186, 0-7455-8809 โทรสาร.0-7455-8809 หรือ E-mail : ashara.p@psu.ac.th
ข่าวสารต่างๆของคนปลูกไฮโดร

หนุ่มวัย 29 หันหลังจากงานประจำ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สร้างรายได้เดือนละ 5 หมื่น
จริงหรือไม่? กินผัก "ไฮโดรโปนิกส์" อาจเสี่ยง "มะเร็ง"?
ผักไฮโดรโปนิกส์ สกลนคร รายได้ดี
เก็บ"ผักบุ้งไฮโดรโปนิกส์" ขายวันจ่ายตรุษจีน กำไรงาม
หนุ่มพะเยาหัวใส ปลูกขึ้นฉ่ายไฮโดร รายได้งาม
นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ปลูกผักไฮโดร
ปลูกผักไฮโดร ปลูกผักทานเอง ปลูกผักไร้ดินช่วงCOVID
นักวิจัย สกสว. พัฒนาสูตรสำเร็จจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคใบจุด
ไฮโดรอินทรีย์ ใครว่าทำไม่ได้
เล่าประสบการณ์มนุษย์เงินเดือน ปลูกผักข้างบ้าน มีพื้นที่จำกัด ขายดีจนปลูกไม่ทัน
ผักสลัดอันตรายจริงหรือ ปุ๋ยเอบีอันตราจริงไหม?
คำแนะนำ 10 ข้อ สำหรับคนที่คิดริเริ่มจะทำสวนครั้งแรก
ง่าย ลงทุนน้อย แปลงผักซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ลูกค้าเข้ามาเก็บผักเอง
ผักไร้ดิน : ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา
"ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ให้โตเร็วด้วยหลอดไฟ LED
แบ่งสวนมะพร้าวทำสวนผัก จนเป็น “รายได้หลักรับ 1.5 - 2 แสนบาทต่อเดือน”
พื้นที่น้อย ใช้แรงงานน้อย สร้างรายได้เดือนละ 30,000
อดีตตากล้องหลงใหลเกษตร เนรมิตเนื้อที่ 100 ตร.ว. ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
แปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่า ผักสลัดไร้ดิน ผักปลอดสารพิษ
การทำสวนแบบ Hydroponics ในอนาคต
โรงงานปลูกผัก.. อนาคตใหม่แห่งวงการเกษตร
LED Plant Factory เทรนด์ใหม่การเกษตร
ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม
ปลูกผักขาย นำรายได้เป็นทุนศึกษา 'น้องโต' เมืองคอน
เด็กๆ โรงเรียนบ้านคลองแขยง เพาะต้นอ่อนทานตะวันสร้างรายได้
เทคนิคการเพาะเมล็ดผัก | ให้งอกเร็วสุดใน1วัน สามารถใช้ได้กับเมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิด!!
เกษตรกรห้ามพลาด!! เผยวิธีทำ "โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ราคาประหยัด
ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน แบบคอนโดฯไว้ข้างบ้าน
วิธีส่งผัก-ผลไม้ ไปขายในห้างสรรพสินค้า
มาตรฐานและการขอใบรับรองผักปลอดสาร
แนะนำ! 3 อาชีพเกษตร ที่เหมาะกับคนพิการ สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือน
การทำรางปลูกผักไฮโดรเองที่บ้าน
เปิดเวทีถกสารตกค้างใน“ผักไฮโดรฯ” มั่นใจค่า“ไนเตรท”เทียบมาตรฐานอียู
จากคนไม่มีความรู้กลับรวย "ด้วยเกษตร"
รมว.วิทย์ เยี่ยมชม "โรงงานผลิตพืช" ที่ญี่ปุ่น
วัย 25 กำเงิน 2,000 บาท ปลูกผักสลัด สร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพตื่นตาตื่นใจ บุกตลาดคนเมือง ทะยานสู่รายได้เดือนละล้าน
แชร์ประสบการณ์ขายผักตลาดสี่มุมเมือง
‘พาณิชย์’จีบเว็บไซต์ขายสินค้าระดับโลก อาลีบาบา, เจดี.คอม ดันสินค้าเกษตรไทยไปขายบนเว็บ
ดาราหนุ่มปั้นจั่น ปรมะ กับธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
" พื้นที่ 3 งาน" ก็ปลูกไฮโดรได้
นำชุมชนปลูกผักปลอดสารไร้ดิน..ด้วยวัสดุรีไซเคิล
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1 งาน สร้างรายได้เกือบ 2.5 หมื่น ต่อเดือน
"ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์" ผักอนคตไกล.. คนยังนิยม
พื้นที่ไม่ใช่ปัญหา 50 ตรม.ปลูกเมล่อนบดาดฟ้า
ผักไฮโดรโปนิกส์และแปลงปลอดสารฝีมือเด็กเก่งโรงเรียนบ้านวนาหลวง
ครอบครัวไทลื้อสู้ชีวิต ทิ้งงานลูกจ้างกลับบ้านเกิดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แห่งแรกของตำบล
ไม่ง้อสวนใหญ่เปลี่ยนทาวเฮาส์เป็นสวนเมล่อนไฮโดร
หลังจากไม่ประสบความสำเร็จจากการทำงานต่างประเทศ ม่ายสาวหันมาปลูกคื่นฉ่ายไฮโดรเป็นอาชีพ
ส่องความสำเร็จโรงเรียนห่างไกล ที่มีความมั่นคงทางอาหารที่สุดแห่งหนึ่งของไทย
สวนผักคอนโด เกษตรกรรมของคนเมือง
พลิกวิกฤติ! เกษตรกรหันปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้ต่อเดือนกว่าหมื่น
ฟาร์มขนาดย่อมในซูเปอร์มาร์เก็ต
เกษตรกรภาคใต้ ไอเดียเฉียบ ปลูก “ขึ้นฉ่ายไฮโดรฯ” ส่งเทสโก้ โลตัส
เคล็ดลับในการทำการเกษตรให้สำเร็จ
ปลูกผักขายดีกว่า!!ไม่สนงานออฟฟิศ ปลูกผักไฮโดรฯ เป็นนายตัวเอง รายรับ3 หมื่น/เดือน
รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทำเองง่ายนิดเดียว
ปลูกแตงกวาญี่ปุ่น “ไร้ดิน” ในกระสอบ รายได้งาม
พลิกชีวิต!! โชเฟอร์ขับตุ๊กตุ๊กเมืองสงขลาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จนประสบความสำเร็จ