facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


โปรแกรม NutriCal article

โปรแกม NutriCal คืออะไร? 

NutriCal เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่สร้างขึ้นด้วย Excel และ Visul Basic เพื่อช่วยคำนวณ การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และระบบการให้ปุ๋ย กับระบบน้ำ (Fertigation) ตัวโปรแกรมประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 4 ส่วน คือ 

1.ค่าวิเคราะห์น้ำ และสูตรสารละลายที่ต้องการเตรียม โดยสามารถเปลี่ยนหน่วย ความเข้มข้นของสารละลายได้ 

2.เลือกชนิดปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ ในการเตรียมสารละลาย ในส่วนนี้ เราสามารถเลือก ชนิดปุ๋ยต่างๆ ที่สามารถหาได้ เพื่อใช้ในการเตรียมสารละลาย 

3.การคำนวณ เป็นการคำนวณปริมาณของปุ๋ย แต่ละชนิดที่ต้องใช้ในการเตรียมสารละลาย ตามสูตรที่ต้องการ 

4.การผสมปุ๋ย แสดงปุ๋ยที่ต้องใช้ และการเตรียมสารละลายปุ๋ย ตามความเข้มข้นที่ต้องการ พร้อมทั้งแสดงราคาปุ๋ยที่ใช้ 

ใครสนใจลองคำนวนค่าปุ๋ยเองมีโปรแกรมแจกตามลิ๊งค์นี้เลยนะคะ

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqt6k4NXKAhVWC44KHXJ0AikQFggyMAQ&url=https%3A%2F%2Flemonthai.files.wordpress.com%2F2011%2F08%2Fnutricalv1-2t1.xls&usg=AFQjCNG-2uNskb2LMMOVRztVCn1kCErZdw&sig2=l4Ffs83jlRr4JaFyuljnEQ&bvm=bv.113034660,d.c2E

จะยากไปหน่อยสำหรับผู้ที่ปลูกใหม่ แต่สำหรับท่านที่ต้องการทำฟาร์มเป็นธุรกิจอย่างจริงจังคิดว่ามีประโยชน์มากค่ะ อาจต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพิ่มเติ่มเกียวกับธาตุอาหารต่างๆเองนะคะ เอาไปใช่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่เราต้องการปลูกเลยจ้าาาาา
ความรู้เบื้องต้นผักไฮโดร

ปลูกขึ้นฉ่ายน้ำนิ่ง
ครบเครื่องเรื่องปุ๋ยแบบชาวบ้าน
น้ำหมักชีวภาพสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ค่า EC ต่อ ผลผลิตพืช
การปลูกผักไฮโดรน้ำนิ่งแบบง่ายๆเองที่บ้าน
การใช้กับดักกาวเหนียวในฟาร์มผักไฮโดรของเรา
เทคนิคการเพาะเมล็ดในเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์
ปัจจัยที่มีผลต่ออายุของเมล็ดพันธุ์
โรคที่เกิดกับต้นอ่อนหรือกล้าผัก
มาทำความรู้จักผักสลัดของเรากันดีกว่า
อาการขาดธาตุอาหารและลักษณะอาการเป็นพิษ
การทำงานของรากพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์
เชื้อ Pythium…….สาเหตุสำคัญของโรคที่เกิดกับราก
ช่องทางการขายผักสลัด
วิธีการล้างและเก็บผักสลัดให้อยู่ได้นานๆ
วิธีการปลูกผักร็อกเก็ต
แมลงที่พบบ่อยในผักไฮโดรโปนิกส์วิธีการป้องกันและกำจัด
ขั้นตอนการกำจัดแมลงเพื่อลดปัญหาแมลงและศัตรูพืชของผักไฮโดรโปนิกส์
โรคใบจุดผักไฮโดร
ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดร
การปลูกผักกาดขาวแบบไม่ง้อปั๊มทานเองในครอบครัว
ความรู้ทั่วไปของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ article
สูตรอาหารพืช ปุ๋ยA+B
การปลูกผักบุ้งระบบไฮโดรแบบน้ำนิ่ง
ระบบการปลูกผักโดยไม่ใช่ดินในแบบต่างๆ
ทำความรู้จักผักสลัดไฮโดรโปนิกส์
ประวัติความเป็นมาไฮโดรโปนิกส์
โรคพืชต่างๆในระบบไฮโดรโปนิกส์และการป้องกัน
วิธีการปลูกผัก watercress แบบง่ายๆ
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อหารายได้เสริม
การควบคุมโรคผักโดยชีววิธี-ในการปลูกผักไฮโดรฯไร้สาร