facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


โรคพืชต่างๆในระบบไฮโดรโปนิกส์และการป้องกัน

โรคพืชต่างๆในระบบไฮโดรโปนิกส์และการป้องกัน

โรคพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้ปลูกผักไฮโดรทุกคนต้องต่อสู้ด้วยทั้งปีนะคะ วันนี้ทาง H2O Hydro Garden จึงขอพูดถึงโรคพืชที่เราพบเจอบ่อยที่ฟาร์มของเรา และวิธีที่ฟาร์มผักเราใช้ในการแก้ไขและป้องกันโรคต่างๆเพื่อให้ผักของเราออกมาแข็งแรงอร่อยและน่ารับประทานค่ะ  

ถึงแม้ว่าการปลูกพืชแบบระบบไฮโดรนั้นจะเป็นระบบที่สามารถขจัดปัญหาเรื่องโรคพืชและแมลงที่อยู่ในดินได้อย่างดีก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การปลูกระบบนี้จะไม่มีโรคเลยหากเราจัดการไม่ดีพอและละเลยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โอกาสที่โรคพืชจะเกิดขึ้นก็ยังมีอยู่ และอีกทั้งยังติดต่อได้ง่ายทางสารละลายธาตุอาหารด้วย

โรคผักไฮโดร โรคผักไฮโดรโปนิกส์ โรครากเน่า วิธีป้องกัน วิธีกำจัด วิธีรักษา แก้ไข โรคผักโรคผักไฮโดร โรคผักไฮโดรโปนิกส์ โรครากเน่า วิธีป้องกัน วิธีกำจัด วิธีรักษา แก้ไข โรคผักโรคผักไฮโดร โรคผักไฮโดรโปนิกส์ โรครากเน่า วิธีป้องกัน วิธีกำจัด วิธีรักษา แก้ไข โรคผัก

โรคพืชในกลุ่มผักไฮโดรแบบเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ

1. โรคที่เกิดกับใบ (Foliar diseases)

- โรคในกลุ่มนี้ จะเกิดจากเชื้อที่แพร่ระบาดทางอากาศ หรือบางโรคเกิดจากแมลงที่เป็นพาหะ ทำให้มีการติดเชื้อที่ใบของพืช เช่น โรคราแป้ง โรคราน้ำค้าง หรือ โรคใบจุด เป็นต้น

2. โรคที่เกิดกับราก (Root diseases) 

- โรคกลุ่มนี้จะเกิดจากเชื้อที่ปนเปื้อนเข้าไปในระบบจ่ายสารละลายธาตุอาหาร หรือในน้ำที่เราใช้ในการเตรียมสารละลาย วัสดุปลูกหรือเมล็ดพันธุ์ จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่รากหรือส่วนอื่นๆของผักที่อยู่ในวัสดุปลูก  ตัวอย่างของโรคนี้ เช่น โรครากเน่า โรคโคนเน่า และโรคเหี่ยว

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคในผักไฮโดรโปนิกส์

มีหลายๆปัจจัยที่ทำให้เพิ่มโอกาสและความเสียงในการเกิดโรคนะคะ เช่น

1. ระบบที่ใช้ปลูก – เช่นระบบที่มีการหมุนเวียนเอาสารละลายมาใช้ใหม่ โอกาสที่จะเป็นโรครากก็จะเพิ่มขึ้น

2. สภาพการปลูก – การปลูกในระบบเปิดหรือกลางแจ้งย่อมมีโอกาสมีโอกาสเกิดโรคที่ใบมากกว่าสภาพโรงเรือนปิด

3. ชนิดของพืชผัก – พืชผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่าก็จะมีโอกาสที่เป็นโรคน้อยกว่า

4. สภาพแวดล้อม – พืชที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีอากาศที่ดี โอกาสเป็นโรคจะน้อยกว่าช่วงอากาศร้อนชื้น หรือในโรงเรือนที่อับแสง

5. การจัดการ – อันนี้พูดถึงการดูแลเอาใจใส่ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องการปนเปื้อนเข้าไปในระบบได้

 ความรู้เบื้องต้นผักไฮโดร

ก่อนปลูกผักสลัดขายต้องรู้อะไรบ้าง? article
ปลูกขึ้นฉ่ายน้ำนิ่ง
ครบเครื่องเรื่องปุ๋ยแบบชาวบ้าน
น้ำหมักชีวภาพสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ค่า EC ต่อ ผลผลิตพืช
การปลูกผักไฮโดรน้ำนิ่งแบบง่ายๆเองที่บ้าน
การใช้กับดักกาวเหนียวในฟาร์มผักไฮโดรของเรา
เทคนิคการเพาะเมล็ดในเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์
ปัจจัยที่มีผลต่ออายุของเมล็ดพันธุ์
โรคที่เกิดกับต้นอ่อนหรือกล้าผัก
มาทำความรู้จักผักสลัดของเรากันดีกว่า
อาการขาดธาตุอาหารและลักษณะอาการเป็นพิษ
การทำงานของรากพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์
เชื้อ Pythium…….สาเหตุสำคัญของโรคที่เกิดกับราก
ช่องทางการขายผักสลัด
วิธีการล้างและเก็บผักสลัดให้อยู่ได้นานๆ
วิธีการปลูกผักร็อกเก็ต
แมลงที่พบบ่อยในผักไฮโดรโปนิกส์วิธีการป้องกันและกำจัด
ขั้นตอนการกำจัดแมลงเพื่อลดปัญหาแมลงและศัตรูพืชของผักไฮโดรโปนิกส์
โปรแกรม NutriCal article
โรคใบจุดผักไฮโดร
ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดร
​เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนคิดจะปลูกผักสลัดขาย article
การปลูกผักกาดขาวแบบไม่ง้อปั๊มทานเองในครอบครัว
ความรู้ทั่วไปของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ article
สูตรอาหารพืช ปุ๋ยA+B
การปลูกผักบุ้งระบบไฮโดรแบบน้ำนิ่ง
ระบบการปลูกผักโดยไม่ใช่ดินในแบบต่างๆ
ทำความรู้จักผักสลัดไฮโดรโปนิกส์
ประวัติความเป็นมาไฮโดรโปนิกส์
วิธีการปลูกผัก watercress แบบง่ายๆ
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อหารายได้เสริม
การควบคุมโรคผักโดยชีววิธี-ในการปลูกผักไฮโดรฯไร้สาร