facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


โรคใบจุดผักไฮโดร

 โรครากเน่า รากดำ รากมีสีดำ รากเน่าผักไฮโดร ผักมีรากสีดำ รากหลุด ผักไม่โต

 

 

โรคใบจุดในผักไฮโดรโปนิกส์


อย่างที่เคยเขียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับโรคพืชไฮโดรโปนิกส์นั้นแบ่งเป็น 2 ชนิดหลักคือ โรคที่เกิดกับใบ (Foliar diseases) และ โรคที่เกิดกับราก (Root diseases) วันนี้เราจะมาพูดเกียวกับโรคทางใบกันก่อนค่ะ

โรคใบจุดส่วนใหญ่จะพบมากในฟาร์มที่เป็นแบบระบบเปิดนะคะ เนื่องจากเชื้อสาเหตุแพร่ระบาดได้ง่าย จะเกิดมากในฤดูฝนเนื่องจากเชื้อโรคจะเติบโตได้ดีในความชื้น  เชื้อสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคใบจุดคือ เชื้อ Alternaria spp.(ใบจุดออเทอ, ใบจุดเป้ากระสุน),Cercospora spp. (ใบจุดตากบ, ใบจุดเซอคอส) และ Septoria spp.


การจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงโรค

1. ดูแลกำจัดวัชพืชบริเวณรอบๆแปลง

2. ปรับระยะเวลาการพ่นน้ำให้เหมาะสม อย่าชื้นแฉะเกินไป

3. ถ้าพบโรคควรเก็บไปเผา อย่าทิ้งไว้ที่พื้นแปลงบริเวณโต๊ะปลูก

4. สำหรับแปลงที่ระบาดรุนแรง สามารถพ่นยาป้องกันเชื้อราในระยะเพาะกล้า

5. หากระบาดอย่างรุนแรงเกินควบคุม อาจต้องพักแปลง ทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณที่ปลูก และโดยรอบ โรคใบจุดยังมีระยะพักตัวในดิน ฉะนั้นสำหรับแปลงที่มีโรคระบาดมาก อาจต้องพ่นหรือราดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นดิน และใต้โต๊ะปลูก


การป้องกันและกำจัด

 เมื่อพบใบจุดเล็กน้อย ให้เด็ดใบจุดออกไปทำลายทิ้งทันที ถ้ายังเป็นมากขึ้นให้เก็บต้นที่เป็นใบจุดขึ้นทั้งหมด ทำความสะอาดแปลง ตากแดดให้แห้งแล้วจึงเริ่มปลูกใหม่รอบถัดไป

 

 
ความรู้เบื้องต้นผักไฮโดร

ปลูกขึ้นฉ่ายน้ำนิ่ง
ครบเครื่องเรื่องปุ๋ยแบบชาวบ้าน
น้ำหมักชีวภาพสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ค่า EC ต่อ ผลผลิตพืช
การปลูกผักไฮโดรน้ำนิ่งแบบง่ายๆเองที่บ้าน
การใช้กับดักกาวเหนียวในฟาร์มผักไฮโดรของเรา
เทคนิคการเพาะเมล็ดในเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์
ปัจจัยที่มีผลต่ออายุของเมล็ดพันธุ์
โรคที่เกิดกับต้นอ่อนหรือกล้าผัก
มาทำความรู้จักผักสลัดของเรากันดีกว่า
อาการขาดธาตุอาหารและลักษณะอาการเป็นพิษ
การทำงานของรากพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์
เชื้อ Pythium…….สาเหตุสำคัญของโรคที่เกิดกับราก
ช่องทางการขายผักสลัด
วิธีการล้างและเก็บผักสลัดให้อยู่ได้นานๆ
วิธีการปลูกผักร็อกเก็ต
แมลงที่พบบ่อยในผักไฮโดรโปนิกส์วิธีการป้องกันและกำจัด
ขั้นตอนการกำจัดแมลงเพื่อลดปัญหาแมลงและศัตรูพืชของผักไฮโดรโปนิกส์
โปรแกรม NutriCal article
ขั้นตอนการปลูกผักไฮโดร
การปลูกผักกาดขาวแบบไม่ง้อปั๊มทานเองในครอบครัว
ความรู้ทั่วไปของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ article
สูตรอาหารพืช ปุ๋ยA+B
การปลูกผักบุ้งระบบไฮโดรแบบน้ำนิ่ง
ระบบการปลูกผักโดยไม่ใช่ดินในแบบต่างๆ
ทำความรู้จักผักสลัดไฮโดรโปนิกส์
ประวัติความเป็นมาไฮโดรโปนิกส์
โรคพืชต่างๆในระบบไฮโดรโปนิกส์และการป้องกัน
วิธีการปลูกผัก watercress แบบง่ายๆ
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อหารายได้เสริม
การควบคุมโรคผักโดยชีววิธี-ในการปลูกผักไฮโดรฯไร้สาร