facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


ตารางการอบรมผักไฮโดรปี 2018 article

เรียนการปลูกผักไฮโดร อบรมปลูกผักไฮโดร การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไฮโดร การปลูกผักไร้ดินเรียนการปลูกผักไฮโดร อบรมปลูกผักไฮโดร การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไฮโดร การปลูกผักไร้ดิน

เรียนการปลูกผักไฮโดร อบรมปลูกผักไฮโดร การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไฮโดร การปลูกผักไร้ดินเรียนการปลูกผักไฮโดร อบรมปลูกผักไฮโดร การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไฮโดร การปลูกผักไร้ดิน

 

ตารางการอบรมผักไฮโดรโปรนิกส์ของปี 2018 (การอบรมปีนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัตินะคะ)

  • อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นที่ 92 วันที่ 13-14 มกราคม 2018 (ส-อา)
  • อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นที่ 93 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2018 (ส-อา)
  • อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นที่ 94 วันที่ 10-11 มีนาคม 2018 (ส-อา)
  • อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นที่ 95 วันที่ 7-8 เมษายน 2018 (ส-อา)
  • อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นที่ 96 วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2018 (ส-อา)
  • อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นที่ 97 วันที่ 2-3 มิถุนายน 2018 (ส-อา)
  • อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นที่ 98 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2018 (ส-อา)
  • อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นที่ 99 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2018 (ส-อา)
  • อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นที่ 100 วันที่ 22-23 กันยายน 2018 (ส-อา)
  • อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นที่ 101 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2018 (ส-อา)
  • อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นที่ 102 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2018 (ส-อา)
  • อบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่นที่ 103 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2018 (ส-อา)

**จะจัดในวันที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ อย่างไรก็ตามหากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจะแจ้งล่วงหน้า  2 สัปดาห์ค่ะ** 

อบรมปลูกผักไฮโดร การปลูกผัไฮโดรโปนิกส์ เรียนปลูกผักไฮโดร เรียนปลูกพืชไร้ดิน อบรมการปลูกพืชไร้ดิน           อบรมปลูกผักไฮโดร การปลูกผัไฮโดรโปนิกส์ เรียนปลูกผักไฮโดร เรียนปลูกพืชไร้ดิน อบรมการปลูกพืชไร้ดิน
สมัครอบรม 1 วัน คลิ๊ก                           สมัครอบรม 2 วัน คลิ๊ก
 

ราคานี้รวม:        

1.  Coffee Break เพื่อผ่อนคลายระหว่างอบรม

2.  อาหารกลางวัน  ทำจากผักสลัดไฮโดรปลอดสารฯที่เราปลูกเอง เริ่มด้วยเมนูซีซ่าสลัดเทาซั่นสลัด, สลัดงา, โชยุ และสลัดครีม ตามด้วยสปาเกตตี้ ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ  ขนมจีนซาวน้ำ ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ และอื่นๆอีกถ้าวันนั้นแม่ครัวอารมณ์ดี ปิดท้ายด้วยของหวานหรือผลไม้หลายชนิด 

3. เอกสารการอบรมและแผ่น CD สไลด์เนื้อหาการอบรมทั้งหมด

 

ระยะเวลาการอบรม (ภาคทฤษฎี)

09:00-10:30      

-  การปลูกผักไฮโดรฯ ระบบต่างๆ ที่เหมาะสำหรับผักแต่ละประเภท

การทำโรงเรือนและระบบพ่นหมอก

ถาม-ตอบปัญหาต่างๆ

 

10:30-10:45       Coffee Break

 

10:45-12:00        

สารละลายธาตุอาหารผักไฮโดรโปนิกส์

การควบคุมโรคพืชและแมลงด้วยชีววิธี

การขายผัก ช่องทางการตลาดและเครือข่ายสุขภาพ

ถาม-ตอบปัญหาต่างๆ

 

12:00-13:00       พักรับประทานอาหารกลางวัน

 **สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อหรือหมู หรือแพ้อาหารชนิดใดก็ตาม กรุณาแจ้งทางทีมงานให้ทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อสะดวกในการจัดขนมและอาหารกลางวันค่ะ** 

13:00-15:00       

ชมแปลงผักที่ดาดฟ้าบ้านสบาย

ให้ข้อมูลการควบคุมการปลูกและความรู้จากประสบการณ์จริงในแปลงปลูก

ชมวีดิโอ ภาคปฏิบัติ 

ถาม-ตอบปัญหาต่างๆ

สรุปการอบรม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระยะเวลาการอบรม (ปฏิบัติ)

09.00 -10.45

บรรยายการวางแผนการปลูกและขั้นตอนการปลูก

-vdo & บรรยาย &ปฎิบัติการเพาะเมล็ด

- vdo & บรรยายวัด pHและเติมปุ๋ย C, การวัด EC และเติมปุ๋ยA.B

 

10.30-10.45        Coffee Break

 

10.45-12.15 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม ลงมาหน้าตึก

-การผสมปุ๋ย

-การแพ็คผัก 3 กิโลกรัม

-อธิบายการปลูกในแปลงเล็ก แบบ

กลุ่ม 2 ไปแปลงดาดฟ้า

-แบ่งเป็น กลุ่มย่อย วัดpHเติมปุ๋ยC, วัด EC เติมป๋ย A.B

-อธิบายการเก็บผัก ราง แบน กลม 1

-ล้างรางให้ดูโดยป้าแขก แบน กลม 1

-อธิบายการย้ายผักจากแปลงอนุบาลขึ้นราง แบน กลม 1

 

12.15-13.15      พักรับประทานอาหาร

 

13.15-14.15

-การป้องกันโรคแมลงวิธีต่างๆ

-เพาะเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

 

14.15-15.30

-ถาม ตอบ ข้อสงสัย

 

-ถ่ายรูปหมู่,ตั้งกลุ่มLine รุ่น

 

 

สำหรับท่านที่มาจากต่างจังหวัด: ส่วนลดพิเศษเมื่อท่านเข้าพักที่ โรงแรมบ้านสบาย ห้องพักราคาพิเศษสุดห้อง Standard Room ราคา 600 บาท จากราคาปกติ 800 บาทค่ะ และแบบSuperior Room ราคา 700 บาท จากปกติราคา 900 บาทค่ะ

โรงแรมบ้านสบาย กรุงเทพ โรงแรมกรุงเทพ ที่พักห้องพัก รายเดือน รายวัน อบรมปลูกผักไฮโดร เรียนปลูกผักไฮโดร

ห้องพัก รายเดือน รายวัน อบรมปลูกผักไฮโดร เรียนปลูกผักไฮโดรห้องพัก รายเดือน รายวัน อบรมปลูกผักไฮโดร เรียนปลูกผักไฮโดร

**สนใจสมัครเรียนปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ติดต่อเบอร์ 086-500-9698 / 084-125-9833 นะคะ**

linefacebook h2ohydrogarden
ตารางการอบรมปี 2018