facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ

H2O Hydro Garden อยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากความรู้เรื่องผักไฮโดรแล้ว เรายังรวบรวมบทความที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ดีๆ ให้ทุกท่านได้อ่านกันค่ะ

 สลัดไฮโดรเชื้ออีโคไลarticle

ท่านจะปลอดภัยจากเชื้ออีโคไล อย่างแน่นอนถ้าท่านรับประทานแต่ผักสดที่ปลูกโดยระบบไฮโดรโปนิกส์เท่านั้น เนื่องจากเชื้ออีโคไลแพร่สู่คนโดยถั่วงอกที่ปลูกบนดินและใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ปนเปื้อนมูลสัตว์ที่มีเชื้อดังกล่าว

 

ผักปลอดสารกินผักผลไม้ช่วยชาติได้อย่างไร

ท่านอาจารย์ ศ. นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทย์ศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เหตุผลไว้น่าสนใจ

อายุยืนเคล็ดลับอายุยืนหมื่นปี- โดย ดร. สุพาพร เทพยสุวรรณ

ทุกคนคงอยากมีอายุยืนยาว แค่ถึง 90 ปีขึ้นไป ก็แทบจะดีใจแย่แล้ว พันธุกรรมอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรามีอายุยืนยาวได้...

สลัดกล่องกินอยู่อย่างไรห่างไกลจากโรค- โดย น.พ. พัฒนา เต็งอำนวย MD., PhD.

YOU ARE WHAT YOU EAT!!

[Go to top]