facebook.com/h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
h2ohydrogarden@hotmail.com/chu0880 hydroponics soilless culture
BANSABAI hostel
Department of Agricultural Extension
Kasetsart University h2ohydrogarden hydroponics soilless culture
IG:h2ohydrogarden
Line:h2ohydrogarden


A. ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ & สลัดมิกส์
  • ผักต้น มีประจำ            ต้นละ       1/2-5 กิโล       6-19 กิโล       20 กิโลขึ้น

       1) กรีนโอ๊ค                          20.-            120.-                100.-               80.-

       2) เรดโอ๊ค                           20.-            120.-                100.-               80.-

       3) คอส                                20.-            120.-                100.-               80.-   

       4) บัตเตอร์เฮด                     20.-           120.-                 100.-                80.-

       5) เรดคอรัล                         20.-            120.-                 100.-               80.- 

       6) เรดปัตตาเวีย                   20.-             120.-                 100.-               80.-   

       7) ฟิลเล่                             20.-             120.-                 100.-               80.-

  • สลัดมิกส์                           ถุงละ

       8) สลัดมิกส์  150 กรัม                          30.-

    

วิธีการสั่งซื้อ

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าตามขั้นตอนดังนี้

1.โปรดดูรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการและราคา

2.อีเมลสั่งซื้อมายัง E-mail : h2ohydrogarden.mkt@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อผู้สั่ง สถานที่ส่งสินค้า ทางH2O จะคำนวนค่าส่งและตอบกลับให้ทราบ หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากทางH2O หลังจากการสั่งซื้อ48ชั่วโมง โปรดโทรสอบถามที่ คุณแป้ง 086-5009698 คุณนวลจันทร์ 084-1259833 หรือ บ้านสบาย 02-9329200 หรือติดตามทาง Facebook ได้เลยค่ะ

3.เมื่อทราบค่าส่งแล้ว ขอให้ท่านโอนเงินค่าสินค้าและค่าส่งมาที่บัญชี นางนวลจันทร์ เลิศศุภานนท์ ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขารามอินทรา กม. 8 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 276-000701-4 แล้วแจ้งให้ทราบว่าได้โอนเงินแแล้ว ทางH2Oส่งสินค้าให้ทันที

4.ถ้ามารับสินค้าเองและสั่งด้วยวิธีนี้ก็สะดวกดีเพราะทาง H2O จะได้จัดเตรียมสินค้าที่ต้องการไว้ล่วงหน้า มารับได้ทันที

 หมายเหตุ

  • H2O จะแจ้งผักไฮโดรโปนิกส์ที่มีอยู่มีอยู่ในสวนเครือข่ายและราคาขายทุกวัน
  • โปรดโทรมาสั่งล่วงหน้าเพื่อจะได้เก็บผักไฮโดรโปนิกส์เตรียมไว้ให้
  • ผักไฮโดรโปนิกส์อาจจะถูกสั่งซื้อหรือสั่งจองไปก่อนในระหว่างวัน  ดังนั้นต้องโทรฯ สอบถามก่อนสั่งเสมอ
  • ราคาข้างต้นต้องมารับผักที่ H2O/บ้านสบาย ซอยนาคนิวาส 53 ลาดพร้าว 71 กทม. 10230  
  • ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 หากต้องการสั่งซื้อทาง E-mail โปรดใช้แบบฟอร์มข้างล่างนี้ หากไม่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อต้องโทรติดตามเพราะระบบอาจขัดข้อง


ชื่อผู้สั่งซื้อ :  *
โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
1)กรีนโอ๊ค, กิโล :
2)เรดโอ๊ค, กิโล :
3)คอส, กิโล :
4)บัตเตอร์เฮด, กิโล :
5)เรดคอรัล, กิโล :
6)เรดปัตตาเวีย, กิโล :
7)ฟิลเล่ :
8)สลัดมิกส์30กรัม, ถุง :
9)สลัดมิกส์60กรัม, ถุง :
10)สลัดมิกส์90กรัม, ถุง :
วันและเวลาสั่งซื้อ :ผักและสินค้าเครือข่าย H2O

B. สลัดผักไฮโดรโปนิกส์กล่อง & น้ำสลัด
C. เมล็ดพันธุ์ผัก
D. สารละลาย/ปุ๋ยA+B & อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ article
E. แปลงผักขนาดเล็ก 3 แบบ